Tüp bebek fiyatlarını sigortam karşılar mı?

  • 1 Star
    Loading...

Tüp bebek tedavisine başvuran ebeveyn adaylarının bir sağlık güvencesi olması halinde, bu tedavide  az da olsa bir indirimden faydalanması olasıdır. Ebeveyn adayları Sağlık Bakanlığa bağlı bir kuruluştan çocuklarının doğal yolla olamayacağını gösteren ve tüp bebek tedavisine uygun olduklarını gösteren bir sağlık raporu almaları durumunda tüp bebek tedavisinin fiyatının bir bölümünün sosyal sağlık sigortaları tarafından karşılanacağı belirtilmelidir. Yani tüp bebek tedavisinde devlet desteği bulunmaktadır fakat Mahmutbey escortlar bazı şartlar içerir. Tüp bebek tedavisinin uygulanışı bittikten sonra bittiğine dair bir belge hazırlanarak Sağlık Bakanlığı’na verilmelidir, bu işlemden sonra bakanlık ilaç tedavisindeki ve diğer masraflardaki fiyatın bir bölümünü ebeveyn adaylarına geri ödeyecektir. Bu konuda daha net bilgi sahibi olmak istiyorsanız ve işlem sürecini daha iyi öğrenmek istiyorsanız Sağlık Bakanlığı tüp bebekle ilgili mevzuatları inceleyebilirsiniz. Tedavi sırasında kullanılacak olan ve kullanılan ilaçlar hakkında ebeveyn adayları tüp bebek merkezlerinden bilgi alabilirler ve aşağı yukarı bir fiyat tahmini yapmalarında bir fikir sahibi olabilirler. Yani aslında Sağlık Bakanlığı keyfi tüp bebek yapmayı değil, zaruri tüp bebek tedavisi olacaklara maddi Seks indir olarak destek olmaktadır tabi bunun zaruri olduğunu ispatlamak kaydıyla.

Tabi tüp bebek fiyatlarının devlet tarafından karşılanması için bazı şartlar yok değil. Haklı olarak devlet suistimalin önüne geçmek için ve gereksiz harcamalar yapacaklar için bazı şartlar koyacaktır. Şartları yerine getirmeyen ebeveyn adayları devletten böyle bir destek istese de karşılığını bulamayacaktır.

Bu şartlardan biri yukarıda bahsettiğimiz doğal yollarla çocuk sahibi olunamayacağı ve bu yüzden tüp bebek tedavisinin uygulanması gerektiği, tüp bebek tedavisi uygulanması için ana rahminin, yumurtalıklarının ve erkek üreme organının spermlerinin tüp bebek tedavisi için uygun olduğuna dair Bakanlığa bağlı kuruluşlardan bir sağlık raporu alınmasıdır. Bu şartın koyulma sebebi doğal şartlarla bebek yapmanın denenmesinin teşvik edilmesidir. Doğal yollarla denenmeli sonra böyle bir yola başvurulmalıdır zaten, her açıdan doğal yollarla çocuk yapmak hem ebeveyn adayları için hem de bebek için daha sağlıklı olacaktır.

Diğer bir şart ise tüp bebek tedavisine başvuracak ebeveyn adaylarının yaşına dayanan şarttır. Tüp bebek ve annelik yaşı konumuzda da işlediğimiz gibi anne adayının yaşının önemi tüp bebek tedavisinde oldukça büyüktür. Anne yaşının 23 ila 40 yaşı arasında olması şartının sebebi bu yaşlar arasında tüp bebek verimliliğinin yüksek olması hatta doğurganlık için verimli yaşlar olmasından kaynaklanmaktadır. Devlet tüp bebek tedavisi için anne adayına yaş şartı koyarak israfın önüne geçmek istemiştir diye düşünüyoruz.

Tüp bebek devlet destegi

Şartlardan biri de tüp bebek tedavisini yapacak kurumla ödemeyi yapacak Bakanlığın anlaşmasının olmasıdır. Neden çünkü anlaşma varsa kontrol var demektir ve devlet ne parasını ne de insanının sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir tedavi yapılmasını istemez.  Ayrıca anlaşma varsa kontrol, kontrol varsa hizmet en iyi seviyede olur bunu unutmayalım ve tüp bebek tedavisinde anlaşmalı yerlere gidelim ve konuyu detaylı olarak öğrenelim. Sağlık Bakanlığı’yla anlaşmalı tüp bebek merkezleri sadece bu maddi yardıma dahil olacaktır.

tüp bebek tedavisi

Aynı ilk şartta olduğu gibi tüp bebek tedavisi hariç herhangi bir tedaviyle son 3 yıl içinde gebe kalınamadığının belgelenmesi de Bakanlığa bağlı kurumlardan yapılmalıdır. Bunu niçin istiyor devlet tüp bebek tedavisinde derseniz, tüp bebek tedavisi çoğu tedavi uygulandıktan sonra denenmelidir. Daha basit şekilde, doğal yollarla döllenme olacak şekilde yapılan tedaviler denendikten sonra başvurulmalıdır.

Ebeveyn adaylarının şu an adı GSS olarak bilinen Genel Sağlık Sigortası primlerinin en 5 yıl yatırılmış olması ve başvuru esnasında Genel Sağlık Sigortasının olması da şartların sonuncusudur. Beş yık yatırılması kaydına göre ödenmesi gereken gün sayısı 900 gün olarak belirlenmiş olup, bu kadar süredir primi ödeyenler tüp bebek tedavisinde devlet desteği almak için başvurabilirler.

sağlık bakanlığı tüp bebek

Yukarıda sıraladığımız şartları özetlersek;

  1. Sağlık raporu (doğal yollarla çocuk yapılamadığına dair sağlık raporu)
  2. Yaş şartı (23-40)
  3. Bakanlıkla anlaşmalı sağlık merkezinde tüp bebek tedavisi yaptırmak
  4. 3 yıldır başka tedavilerle hamile kalınamadığının belgelenmesi
  5. Son 5 yıldır genel Sağlık Sigortasının olması

Tüm bu şartları taşıyan ebeveyn adayları tüp bebek tedavisinde devlet yardımı için başvurabilirler. Süreci daha iyi öğrenmek için Sağlık Bakanlığının tüp bebek konusundaki mevzuatını okumanın daha doğru olduğunu söylemek yanlış olmaz.